1. Do dnia 25 czerwca Kandydaci, którzy nie złożyli " zestawienia "( o którym poniżej) zobowiązani są to uczynić. Podobnie apeluję o dostarczenie  metryki Chrztu. Dotyczy to osób ochrzczonych poza naszą Parafią.

2. W czasie wakacji potwierdzamy swoją obecność na Mszy św. niedzielnej  przez podpis Księdza bez względu na to w którym kościele będziemy

 Proszę o wydrukowanie i wypełnienie "Zestawienia praktyk religijnych w ramach przygotowań do bierzmowania".
Wypełnione zestawienie proszę przynieść na piątkowe spotkanie.

1. Zestawienie praktyk religijnych w ramach przygotowań do bierzmowania