ROK 2013


 

W dniu 9 lutego 2013 r. w kaplicy bocznej zamontowano monitor do poglądu prezbiterium. Uczestniczący w tym miejscu kościoła dzięki temu urządzeniu mają możliwość kontaktu wzrokowego z celebracją eucharystyczną.

 

 

Tak wygląda podgląd wysyłany przez zainstalowaną kamerę. Kamera ustawiona jest blisko prezbiterium.

 

 

W niedzielę 17 lutego 2013 r. gościliśmy Siostry Elżbietanki: Siostrę Oktawię Wolską i Siostrę Ingę Józków naszą Parafiankę.

 

 

Siostra Oktawia prowadzi Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Dzierżonowie. Po mszy świętej rozprowadzały "Cegiełki" - jest to Droga Krzyżowa, której autorem jest kapłan zmagający się od wielu lat z cierpieniem.

 

 

Za każdy dar serca - serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Młodzież przygotowująca się do bierzmowania na spotkaniu po mszy świętej niedzielnej z animatorką Panią Zofią Majchrzak. Dnia 17 lutego 2013 r.

 

 

Spotkania odbywają się w kaplicy Błogosławionego Jana Pawła II. Dodajmy, że kaplica jest ogrzewana.

 

 

Aby w pozostałej części kaplicy mogli uczestniczyć i mieć kontakt wzrokowy z prezbiterium założono podgląd.

 

 

W dniach 24 - 26 lutego 2013 r. w naszej parafii odbywają się Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadzi Ojciec Redemptorysta Antoni Zabawski.

 

 

W Niedziele Palmowa PZC rozprowadzał palmy - jak w latach ubiegłych pozyskane środki przeznaczone będą na zorganizowanie Dnia Dziecka.

 

 

W procesji do ołtarza ksiądz Proboszcz wnosił palmę ofiarowaną dla naszego kościoła z Przedszkola nr 9 - za ten dar serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Opis Męki Pańskiej odczytują Pani Kuryło, Pan Ostrowski i Ks. Proboszcz

 

 

Palmowa Niedziela to Dzień Młodych - poprzedzony Marszem dla Życia. Obecny był ksiądz Biskup Tadeusz Lityński

 

 

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Lityński w gronie kapłanów głogowskich.

 

 

Takie treści towarzyszyły podczas naszego marszu.

 

 

W marszu uczestniczyli nasi Parafianie.

 

 

 

 

W dniach 25-27 marca 2013 r. w parafii św. Wawrzyńca w Głogowie odbyły się rekolekcje szkolne, z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

 

 

Na zakończenie rekolekcji uczestniczył tez ks. Proboszcz Paweł Tokarczyk.

 

 

Rekolekcje przeprowadził ksiądz Katecheta uczący w Zespole Szkół - Ks. Szymon Kluj.

 

 

Wielki Czwartek 2013r. - w dniu ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa przedstawiciele Parafii składają życzenia.

 

 

Wierni naszej parafii w Wielki Czwartek 2013 r.

 

 

W Wielki Czwartek 2013 r. zostali przyjęci do Grona Ministrantów: Stawarz Jakub i Kacper Woźniak. Opiekunowi Michałowi Oleśków -bardzo dziękuję za przygotowanie i prowadzenie Ministrantów.

 

 

Wielka Sobota 2013 r. w parafii gościmy brata Marcina Wójcika - sercanina, który 18 maja 2013 r. w Stadnikach otrzyma święcenia diakonatu.

 

 

Uroczyste błogosławieństwo Ewangeliarzem podczas uroczystości Wielkiej Soboty 2013 r.

 

 

Po poświęceniu wody wszyscy zostaliśmy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu.

 

 

Wystrój świąteczny ołtarza głównego - Wielkanoc 2013 r. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i wystrój świątyni.

 

 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego - 7.04.2013 roku - pierwszy raz podczas liturgii na Mszy św. o godz. 12:00 zaśpiewała Schola Dziecięca /8 Dziewczynek/

 

 

Scholę prowadzi Pan Grzegorz Klekiel - życzymy pięknych chwil - aby śpiew był na chwałę Bogu.

 

 

W niedziele 7 kwietnia 2013 r. o godzinie 15:00 spotkaliśmy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczyła pani Elżbieta Grzesiak.

 

 

Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata. My spotkaliśmy się na złączeniu dróg Lipowa i Kasztanowa. Jak zawsze towarzyszył nam ks. Proboszcz.

 

 

 

 

13 kwietnia 2013 r. Biskup Tadeusz Lityński odprawił w naszej parafii Mszę św. dla Pielgrzymów, którzy uczestniczyli w IX Pieszej Pielgrzymce z Kolegiaty Głogowskiej do Jakubowa.

 

 

W kazaniu Ksiądz Biskup nawiązał iż pielgrzymowanie to swoiste przemienienie jak na Górze Tabor.

 

 

Po zakończonej Mszy św. wspólne zdjęcie Biskupa Tadeusza ze Służbą Ołtarza.

 

 

Pan katecheta Andrzej Kajetanek z Maturzystkami z Zespołu szkół z Oddziałami Integracyjnymi, które przybyły do naszej Parafii - w ramach zajęć katechetycznych /15 kwiecień 2013/.

 


27 kwietnia czterech Ministrantów wzięło udział w Diecezjalnej Pielgrzymce Ministrantów i Lektorów w Paradyżu. Opiekunem był pan Zbigniew Ostrowski.

 

 

7 maja 2013 r. - w parafii św. Wawrzyńca miała miejsce wizytacja Kanoniczna - oto przygotowania uwiecznione na tym zdjęciu na kilka godzin przed przyjęciem Biskupa

 

 

Ksiądz Biskup w Domu_ Warsztaty Terapii Zajęciowej "Arka" - Głogów, ul. Perseusza 9.

 

 

Pani Dyrektor Jadwiga Paliga - oraz Ks. Proboszcz Paweł Tokarczyk towarzyszyli ks. Biskupowi

 

 

Ksiądz biskup Stefan Regmunt życzy sobie, aby podczas tych spotkań brał udział ks. Dziekan naszego dekanatu kanonik Zbigniew Walaszek

 

 

Księdzu Biskupowi podczas wizytacji kanonicznej towarzyszy ks. Kapelan kanonik Stanisław Brasse - w towarzystwie Wielebnej Siostry Piusy, która prowadzi spotkania katechetyczne.

 

 

Oto asysta na przywitanie Księdza Biskupa - 7 maj 2013 r. godzina 18:00

 

 

Powitanie Księdza Biskupa Ordynariusza przez Kapłanów z dekanatu przybyłych na uroczystość.

 

 

Uroczyste wprowadzenie Księdza Biskupa do kościoła.

 

 

Powitanie Pasterza Diecezji - przez Rodziców I-szo Komunijnych.

 

 

Młodzież wita Ks. Biskupa - Ola kandydatka do bierzmowania, Mateusz już przyjął sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

 

 

Powitanie i przedstawienie Parafii przez ks. Proboszcza Pawła Tokarczyka.

 

 

Parafianie

 

 

 

 

 

 

Mszę św. odprawia w koncelebrze z ks. Biskupem nasz parafianin neoprezbiter ks. Wojciech Oleśków.

 

 

Liturgia Słowa Bożego - panna Matylda

 

 

Wierni w kaplicy Bł. Jana Pawła II

 

 

Widok z chóru

 

 

Pani Regina - Organistka

 

 

Modlitwę Powszechną odczytują rodzeństwo Zawadzkich

 

 

Dary ofiarne wnoszą: p. Basia

 

 

Dary wnoszą : ministrant Mikołaj

 

 

Dary wnoszą: p. Paweł - Pan Ministrant

 

 

Podziękowali za uroczystość księdzu Biskupowi w imieniu naszej parafii: Pani Elżbieta i Pan Andrzej

 

 

Wdzięczni Bogu za dar wizytacji. Msza święta - była wyrazem dziękczynienia, za to co było nam dane przeżyć.

 

 

Forma zewnętrzna uroczystości wizytacyjnej - wystrój świątyni.

 

 

Wspólne zdjęciem z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Stefanem Regmuntem - wraz z p. Kazimierzem Kościewiczem, który w darze dla Parafii filmował uroczystość i robił zdjęcia i oczywiście ks. Proboszcz Paweł Tokarczyk. Jako Proboszcz miejsca bardzo dziękuję wszystkim pomagającym - Tym ujętym na zdjęciach jak i również Paniom pracującym na plebanii.

 

 

18 maja 2013 roku w Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach miała miejsce podniosła uroczystość. Nasz Parafianin br. Marcin Wójcik otrzymał święcenia diakonatu.

 

 

Ks. Proboszcz - Paweł Tokarczyk, uczestniczył w uroczystej koncelebracji Mszy św.

 

 

 

 

Nałożenie rąk przez J.E. ks. biskupa Józefa Wróbel.

 

 

Otrzymanie stroju diakona - dalmatyki

 

 

 

 

Dk. Marcin przed udzielaniem Komunii św.

 

 

Spotkanie z naszym bratem diakonem.

 

 

W drodze do Seminarium, w Starym Sączu zwiedziliśmy Ołtarz papieski, który nie został rozebrany po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II na błoniach starosądeckich w 1999 roku.

 

 

 

 

Dnia 29 maja 2013 roku nasz drogi Proboszcz - ks. Paweł Tokarczyk obchodził uroczystość 30 - lecia święceń kapłańskich.

Podczas uroczystej Mszy św. poszczególne grupy składały Jubilatowi życzenia kolejnych rocznic w zdrowiu i z Bożym błogosławieństwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do czterech Ołtarzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 7 czerwca, w naszej parafii została odprawiona msza św. z okazji trzeciej rocznicy Intronizacji NSPJ.

 

 

 

 

 

 

Tego samego dnia w Jakubowie odbyła się pod przewodnictwem J.E. Biskupa Pawła Sochy Intronizacja NSPJ pięciu Parafii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 14 lipca wieczorem 2013 r. wyruszamy na pielgrzymkę do Ars, Lourdes i Paryża.

 

 

Msza święta w Ars przy relikwiach świętego proboszcza z Ars - Jan Maria Vianney

 

 

Wspólne zdjęcie w Ars po mszy świętej.

 

 

Grupa pielgrzymkowa udaje się z hotelu do bazyliki w Lourdes

 

 

Zauroczeni piękną Bazyliką w Lourdes robimy sobie grupowe zdjęcie.

 

 

W grocie objawień, gdzie będziemy uczestniczyć we Mszy świętej.

 

 

Tak rozpoczyna się procesja światła, w której uczestniczyliśmy.

 

 

Procesja światła - z udziałem pielgrzymów z Głogowa - dnia 17 lipca 2013 r.

 

 

Zakończenie procesji.

 

 

Msza święta w Grocie - dla Grup z Polski.

 

 

Uczestniczący we Mszy świętej.

 

 

Już w Paryżu 19 lipiec 2013 r.

 

 

W ramach wakacyjnego pobytu gościliśmy naszego parafianina diakona Marcina Wójcicka - sercanina.

 

 

Diakon przed odczytaniem Ewangelii prosi o błogosławieństwo przewodniczącego liturgii kapłana.

 

 

Figura św. Wawrzyńca po renowacji, którą przeprowadził Pan Prof. Mieczysław Stec - z pracowni krakowskiej.

 

 

Na uroczystości odpustowej będzie już obecny patron naszej parafii św. Wawrzyniec po renowacji.

 

 

10 sierpnia 2013 r. uroczystość odpustowa ku czci św. Wawrzyńca. Ojciec Władysław Pawlicki - redemptorysta zaproszony do przewodniczenia tej uroczystości.

 

 

Podczas sprawowania Eucharystii, która została odprawiona w intencji naszej Parafii św. Wawrzyńca.

 

 

8 września 2013 r. na prymarii dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory - zgromadzeni Rolnicy przed mszą świętą.

 

 

W procesji do ołtarza śpiewaliśmy pieśń: Plon niesiemy plon...

 

 

Wniesiony wieniec dożynkowy na początku mszy św. został pobłogosławiony.

 

 

Modlitwa błogosławieństwa tegorocznych plonów

 

 

Mszę świętą dożynkową zamówili: 15 Rolników indywidualnych oraz Koło Rolnicze działające na terenie naszej Parafii. Za przygotowanie tej uroczystości i krótkie biesiadowanie na plebanii serdecznie dziękuję. Życzymy sobie wzajemnie, aby nigdy nie zabrakło nam chleba powszedniego.

 

 

O godzinie 15:00 28 września 2013 r. przy pięknej pogodzie gromadzimy się pod krzyżem na Brzostowie.

 

 

Gromadzimy się, aby uczestniczyć w "Koronce do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata" w intencji naszego miasta i naszej Ojczyzny.

 

 

Modlitwę prowadzi Pani Elżbieta Grzesiak.

 

 

Tą modlitwą pragniemy uwielbić Boże Miłosierdzie i dać świadectwo wiary.

 

 

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg...
Za każdym krokiem w tajniki stworzenia
Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia
I większym staje się Bóg!


Tymi słowami Asnyka do Młodych Pani Elżbieta skierowała intencje modlitwy za Młodzież.

 

 

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

W kontekście różnych informacji o kościele niech te słowa Adama Asnyka przywołane przez panią Elżbietę umocnią młodych ludzi w miłości do Boga i drugiego człowieka.

 

 

W dniach 30 września i 1 października 2013 r. pielgrzymując do Lichenia zatrzymaliśmy się w Gnieźnie.

 

 

W pielgrzymce brało udział 43 Osoby.

 

 

Pobyt w Licheniu rozpoczynamy od uczestnictwa w Mszy św. o godzinie 16:00 na następnie oprowadzenie po Bazylice i całym obiekcie licheńskim z przewodnikiem.

 

 

Podczas zwiedzania na tle Bazyliki Mniejszej w Licheniu.

 

 

Następnego dnia jedziemy 60 km do Świnice Wartckie - miejsce chrztu Siostry Faustyny Kowalskiej.

 

 

Z miejsca chrztu świętego jedziemy z Przewodniczką Siostrą do domu narodzenia Siostry Faustyny Kowalskiej - jest to Głogowiec - 2 km od kościoła parafialnego.

 

 

W drodze powrotnej zatrzymujemy się na parafii mojego brata Ks. Stanisława Tokarczyka w parafii Sławsk Wielki.

 

 

Schola dziecięca uczestniczyła w dwunastym przeglądzie Piosenki Religijnej we Wschowie "Cecyliada" 2013r.


 

 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 
.
 
 
Z funduszu parafialnego zostały zakupione do kościoła sedile - z języka łacińskiego oznacza siedzenie, krzesło - to ku informacji, gdyż w ogłoszeniach widnieje to określenie. Krzesło główne to zabytkowy mebel po zabiegach renowacyjnych, zaś siedziska dla asysty to wyrób współczesny aktualnie dorobiony.
 
 

 
Również z funduszu parafialnego został zakupiony klęcznik - jest to mebel zabytkowy po stosownym uzupełnieniu braków i odrestaurowany.
 
 
 
 
Aktualnie założono nowe dwa żyrandole nad ołtarzem - by doświetlić ołtarz
 
 
 
 
 
PZC w tym roku zorganizował spotkanie ze św Mikołajem w dniu 6 grudnia 2013 r. na zakończenie Mszy św. Roratniej.
 
 
 
 
Powitaliśmy Szanownego Gościa - słowami pieśni : Bądź pozdrowiony Gościu nasz
 
 
 
 
Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych Dzieci wraz z Rodzicami dotarły szczęśliwie do Kościoła i każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami od Św. Mikołaja.
 
 
 
 
W 3 niedzielę adwentu - Gaudete - radujemy się bliskością Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczynamy rekolekcje. Gościmy w parafii ks. Marcina Marciniaka - wikariusza z parafii św. Mikołaja w Głogowie.
 
 
 
 
Nauka rekolekcyjna na Mszy św. w sobotę o godz. 18:00 z liturgii niedzielnej. Przy ołtarzu Pan kościelny Paweł Zagórski i Pani czytająca Słowo Boże - Pani Kuryło, posługujący przy liturgii pod przewodnictwem ks. Rekolekcjonisty.
 
 
 
 
Ksiądz Rekolekcjonista w pierwszej nauce nawiązuje do Jezusa Miłosiernego - Który jest z nami i pośród nas i patrzy na nas, na naszą ufną wiarę.
 
 
 
 
Na zakończenie pierwszego dnia rekolekcji ks. Marcin przygotował nam wraz z chórem niespodziankę w postaci Akatystu ku czci Bogurodzicy.
 
 
 
 
 
 
To piękne nabożeństwo ku czci Matki Bożej rozpoczęło się zapaleniem świec od "Roratki".
 
 

 
 
 
 
 
Jest to wyjątkowy śpiew powstały w tradycji wschodniej wychwalający Najświętszą Dziewicę.
 

 
Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował Ks. Marcinowi i Jego chórowi za tak przepiękne nabożeństwo.
 
 
 
 
Zakończenie Rorat w naszej parafii - ostatnie spotkanie z Dziećmi, które przynosiły lampiony odbyło się w piątek 20 grudnia 2013 r. W tym roku wpatrywaliśmy się w 16 Postaci Świętych i Błogosławionych w Ich ubogiej drodze do Boga.
 
 
 
 
W piątek Dzieci przyniosły plansze ze Świętymi i Błogosławionymi, których życie ubogie i święte doprowadziło do Boga, służąc najbardziej potrzebującym. Na zakończenie Dzieci otrzymały słodycze - jako prezent za oświetlanie drogi do Pana Jezusa w czasie adwentowym - Bóg zapłać Rodzicom za udział w Roratach - prawie wszyscy Uczniowie klasy II uczestniczyli w Roratach. Dziękuje Panu Nadzwyczajnemu Szafarzowi Komunii Świętej panu Zbigniewowi za pomoc w przeprowadzeniu spotkań roratnich.
 
 

 

Boże Narodzenie 2013